Konsertsommeren 2023

Vi får besøk av bl.a Bjørn Eidsvåg, Ingebjørg Bratland og Kristian Kristensen!

KRISTIAN KRISTENSEN
INGEBJØRG BRATLAND
BJØRN EIDSVÅG