klikk for å se sertifikat

Knettsetra er miljøsertifisert.
Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Ta kontakt dersom du vil lese mer om og se utfyllende klimaregnskap.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid, send oss en Mail.
post@knettsetra.no